Conceptueel en Modulair bouwen volgens de Wkb

Bij WTT krijgen we vragen over hoe gaan we als Kwaliteitsborger straks om met conceptuele woningen (industriële of modulaire woningen) als de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treedt op 1 januari 2024.

Modulaire Woningen

Bij WTT krijgen we vragen over hoe gaan we als Kwaliteitsborger straks om met conceptuele woningen (industriële of modulaire woningen) als de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking treedt op 1 januari 2024.

WTT wil de plannen waarop de Wkb van toepassing is zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Zo willen we tot een gezamenlijk proces komen dat we bouwmethoden (processen) welke reeds eerder beoordeeld zijn, bij conceptuele woningen, niet steeds volledig opnieuw te hoeven te worden beoordeeld.

Technisch profiel per type woning

In het WKI kan er voor deze type woningen een technisch profiel worden opgezet waarmee we willen zorgen dat we met een beperktere technische beoordeling tot een verklaring kunnen komen. Uitgangspunt hierbij is dat WTT een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat een woning (bouwwerk) voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Voorwaarden voor het woningconcept

Onder de volgende voorwaarden hoeven en/of kunnen we een beperkte toetsing uitvoeren op een Woningconcept:

  • WTT heeft het woningconcept vooraf en/of eerder inhoudelijk beoordeeld
  • Er worden afspraken gemaakt over de vastlegging van het bouwproces
  • Wijzigingen ten opzichte van het beoordeelde concept worden doorgegeven

Welke onderdelen beoordeeld WTT nog wel? De locatie afhankelijke onderdelen.
Denk hierbij onder andere aan het type fundering en de mogelijke lokale geluidsbelastingen.

Voorbeeld uit de praktijk

Er is een “standaard” conceptueel woningtype. WTT beoordeeld dit woningtype inhoudelijk aan het Bouwbesluit en/of Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierbij nemen we ook de eventuele opties mee.

Nadat we dit woningtype gezamenlijk besproken hebben maken we afspraken over onder andere dat wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd dat deze worden doorgeven. Hierna kan WTT beoordelen of eventuele wijzigingen invloed hebben eerder uitgevoerde beoordeling.

Als dit niet het geval is dan zullen we een nieuw plan beoordelen op de locatie afhankelijke onderdelen. Tevens zullen we steekproefsgewijs een beoordeling doen of het inderdaad om een eerder beoordeelde standaard woningtype gaat.

Daarnaast is het mogelijk dat gedurende de uitvoeringsfase er processen uniform op bedrijfsniveau zijn geregeld bedrijfsmatig. Te denken valt aan jaarlijkse inkoop van onderdelen, hierop kan in conceptuele of modulaire bouw worden geleund door WTT. Ook hierbij hoeft er dan enkel te worden voorzien in de specifieke project afhankelijke gegevens.

Samengevat

Wanneer de Wkb inwerking treedt zijn er mogelijkheden als u conceptuele woningen (industrieel en modulair) bouwt om samen met WTT te kijken hoe we het proces zo efficiënt mogelijk kunnen maken. Hiermee besparen we tijd en geld en kan er op het einde van het bouw proces een verklaring komen en een ‘as built’ dossier.

Geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden hierover, neem dan vrijblijvend contact met ons op.