Hoe ga je om met gecombineerde gevolgklasse 1 en 2 onder de WKB

Je doet een vanaf 1-1-2024 een vergunningsaanvraag onder de omgevingswet. De bouwwerken/woningen vallen in gevolgklasse 1 é 2. Hoe wordt er dan omgegaan met de verplichting om een borger in te schakelen voor gevolgklasse 1 bouwwerken? Is dan de hoogste gevolgklasse leidend voor de hele aanvraag? Wordt er dan onderscheid gemaakt tussen de bouwwerken in de verschillende klassen of er wel of niet een borger moet worden ingeschakeld?

Knol 2022 03 24 16.22.56

Kortom, vragen genoeg. Via deze weg leggen we je bovenstaande vragen uit. Zijn er na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan contact op. We staan klaar om je van goed advies te voorzien.

Welke bouwactiviteiten vallen onder gevolgklasse 1?

In de tekst van Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) staan de bouwactiviteiten aangewezen welke onder de kwaliteitsborging vallen. Een bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als*:

  • De bouwactiviteit geen (rijks)monumenten betreft
  • De Bouwactiviteit ten dienste staat van gebruiksfunctie zoals genoemd in het derde lid
  • De bouwactiviteit geen bouwwerk betreft waarvoor een gebruiksmelding benodigd is (art 6.7 lid 1)
  • Bij de bouwactiviteit geen toegepaste gelijkwaardigheid constructieve veiligheid of brandveiligheid betreft
  • Bij de bouwactiviteit geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij bepalen GBO of brandcompartiment
  • De bouwactiviteit geen bouwwerk betreft waarin een milieubelastende activiteit vergunning plichtig is.

*Dit is informatie die 24-07-2023 actueel is. Eventuele wijzigingen zijn misschien niet opgenomen in dit nieuwsbericht van WTT Kwaliteitsborging. Neem contact op voor de meest actuele informatie.

Kortom, een bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als de bouwactiviteit alleen ten dienste staan van een gebruiksfunctie genoemd in het derde lid.

 

Hoe werkt het wanneer het WKB met gevolgklasse 2?

De appartementen zijn een gevolgklasse 2. Deze staan niet vermeld in het derde lid. Dus, uitgesloten van de Wet Kwaliteitsborging (WKB).

Een combinatie van gevolgklasse 1 en 2 is hiermee geen bouwactiviteit onder de WKB.

Wanneer je de aanvraag indient kan je er wel voor kiezen om te splitsen. Hier ben je vrij in. De woningen (gevolgklasse 1) vallen dan onder de Wet Kwaliteitsborging. Voor de appartementen kun je dan een vergunning aanvragen.

De initiatiefnemer heeft de keuze om de meeste geschikte route voor het bouwplan te kiezen.

Wil je meer weten over de verschillende gevolgklasse? Lees dan dit blog

 

Knol 2022 03 24 16.22.56