In de ogen van Van Wanrooij is WTT is veel meer op de praktijk gericht

Familiebedrijf Van Wanrooij uit het Brabantse Geffen realiseert met haar 350 medewerkers al sinds 1969 prettige leefomgevingen. Met het woningconcept Optio® maakt het bedrijf grote stappen in het snel en klantgericht bouwen. Twee jaar geleden koos Van Wanrooij voor het eerst voor een Wkb-pilot met Woningborg Toetsing en Toezicht. We praten erover met bedrijfsanalist Sander de Weert en uitvoerder Teun Smits.

Optio

Waarom WTT?

‘Toen twee jaar geleden de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de agenda kwam, hebben wij WTT benadert voor een pilot,’ vertelt Sander de Weert. ‘Deze pilot betrof 88 woningen in Heesch, waarvan negen referentiewoningen. WTT was toen al aardig thuis in de materie, maar er gingen nog wel wat zaken mis. Het contact vond voornamelijk via mail plaats en de app waarmee we registraties moesten indienen, werkte niet naar behoren. Inmiddels doen wij een tweede pilot met WTT -65 woningen in Beneden-Leeuwen- en zien we dat de kwaliteitsborger stappen heeft gezet. Woningborg is volgens mij de borger met de meeste projecten en ervaring. Dit is terug te zien in de werkwijze en de samenwerking. Ook de integratie met KYP en onze inspectiesoftware STA, dragen bij aan de goede werkwijze.’

 

Het verschil met andere kwaliteitsborgers

‘In de afgelopen jaren hebben wij ook ervaring opgedaan met een ander instrument en kwaliteitsborger. Wij kwamen er hierdoor achter dat het grote voordeel van WTT is dat WTT veel meer op de praktijk is gericht. Dit zie je onder andere terug in de duidelijke omschrijvingen van de acties voor de uitvoerder, de communicatie met het projectteam en het systeem waar de uitvoerder mee werkt. Op de vlakken waarin WTT minder sterk was, zijn inmiddels grote stappen gemaakt. WTT is op dit moment bezig om dit steeds beter te krijgen.’

 

Hoe verloopt het proces?

‘Tijdens deze pilots start de samenwerking na de omgevingsplanactiviteit. Wanneer de wet ingaat, is deze OPA het startpunt voor de samenwerking. De gemeente controleert het plan en de betrokken partijen en geeft na akkoord het startsein. Op dat moment moet de bouwer zaken als de bouwplannen, constructietekeningen, berekeningen en bestektekeningen aanleveren en beoordeelt WTT deze stukken op kwaliteit. Na eventuele aanpassingen van het bouwplan starten we met het opstellen van het borgingsplan. Omdat wij vanuit een standaard concept bouwen, kunnen we straks rekenen op een standaard borgingsplan dat slechts op detailniveau hoeft te worden aangepast.’

‘Het borgingsplan wordt vervolgens met het projectteam doorgenomen zodat de werkvoorbereider en uitvoerder precies weten wat er op welk moment moet worden aangeleverd. Eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het aanleveren van documenten en certificaten, de uitvoerder zorgt voor de registratie en invoering van controlepunten. Hij maakt de planning per referentiewoning in KYP waarna WTT geautomatiseerd op de hoogte wordt gebracht. De uitvoerder krijgt vervolgens in STA een overzicht wat hij precies moet keuren.’

 

In de praktijk

‘Wat deze wet en hiermee ook de manier van kwaliteit borgen extra oplevert, is de bewustwording op de bouw,’ aldus Teun Smits. ‘Het mes snijdt duidelijk aan twee kanten. De aanwezigheid van de WTT-inspecteur en de registratierondes die ik loop, zorgen ervoor dat er nog meer nadruk komt te liggen op secuur werken. Daarbij wordt het inzichtelijk maken van ons goede werk ook gewaardeerd.’

‘Wat ik zelf erg prettig vind, is dat de communicatie in de registratietool ongekend toegankelijk is. De registratiepunten worden praktisch omschreven zodat er geen ruimte is voor misverstanden. Het leek in eerste instantie een hoop werk, maar dankzij de begeleiding vanuit WTT blijkt het tot nu toe behoorlijk mee te vallen. De door mij doorgevoerde registraties worden binnen 24 uur beantwoord. Soms moet ik nog een extra actie plegen. Bijvoorbeeld wanneer de foto niet helemaal helder is of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Ik ervaar deze handelingssnelheid als prettig, want het voorkomt dat aanpassingen niet meer kunnen worden gedaan omdat er al een muur voor staat of dat er reeds beton is gestort. Het is een absolute pré dat WTT er zo bovenop zit.’