Kwaliteitsborging in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2024 verandert er veel in de bouw. De Wkb is vanaf dat moment van toepassing op projecten. Het moment waarop toetsing gebeurt, is een belangrijk verschil ten opzichte van de huidige situatie. Het kwaliteitsborgingsmoment is een onderdeel wat anders verloopt dan nu. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat kun je verwachten? En ligt de bouw dan onnodig stil?

HSB 1

Kwaliteitsdossier

Onder de Wkb is de bouwer verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken. Ook al zijn die gebreken niet bij oplevering ontdekt. De enige manier waarop die aansprakelijkheid afgewend kan worden, is door aan te tonen dat de fouten niet toe zijn te wijzen aan de aannemer. Dat wil zeggen: er moet aangetoond worden door de aannemer dat het gebrek op het moment van oplevering niet aanwezig was. Die bewijsvoering kan worden opgebouwd door aan dossiervorming te doen. Dat dient dan te gebeuren via een erkende kwaliteitsborger, zoals WTT.

Toetsing in de praktijk: het kwaliteitsborgingsmoment

De toetsing van kwaliteit bestaat uit 3 onderdelen:
1. Voorbereiding
2. Inspectie op locatie
3. Rapportage

In de voorbereidingsfase, lever je als bouwer de benodigde informatie en documenten aan bij de kwaliteitsborger. Denk daarbij aan berekeningen en bouwtekeningen. Deze worden gevalideerd en voorzien van stempel. Bij goedkeuring kan een start worden gemaakt met de betreffende werkzaamheden.

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, vind een inspectie op locatie plaats. De relevante aandachtspunten worden nagelopen. Dat gebeurt samen met de uitvoerder. Het doel van het bezoek is om vast te stellen dat de uitvoerder de werkzaamheden zelf goed controleert en vastlegt. Waar nodig kan de manier waarop werkzaamheden worden gecontroleerd op deze manier worden bijgesteld. Mochten er al andere werkzaamheden worden uitgevoerd waar controle voor nodig is, dan kan dit vaak ook meteen worden meegenomen in het controlebezoek. De duur van het bezoek hangt af van wat en hoeveel er gecontroleerd moet worden. Een bouwproject wordt meerdere keren bezocht. In de praktijk zal dit gemiddeld een keer of 3 keer per referentie woning.

Er wordt direct gedocumenteerd wanneer een inspecteur de controle heeft uitgevoerd. Je hebt dus direct een rapportage. In het bezoekrapport zul je geen verrassingen tegenkomen, want de bevindingen worden ook tijdens het bezoek al met je gedeeld. Wanneer er grote gebreken zijn geconstateerd, dan moet nog worden aangetoond dat deze hersteld zijn of worden. Als er geen noemenswaardige gebreken zijn, kan het werk gelijk weer opgepakt worden. De rapportage wordt uiteraard ook in WKI beschikbaar gemaakt, zodat deze 24/7 toegankelijk is.

Start een Wkb proefproject!

Wil je in de praktijk ervaren hoe kwaliteitsborging volgens de Wkb normen eruitziet? Start dan een proefproject. Dankzij de STIPP-subsidie, kun je hiervoor zelfs een tegemoetkoming tot €6.000 aanvragen. Lees hier meer over de subsidieregeling (link eerder artikel)

Tijdens je Wkb (proef)project geven we als WTT graag invulling aan de rol van kwaliteitsborger. Die rol past ons al 40 jaar als een jas. Die praktijkervaring is input geweest voor het ontwikkelen van een eigen systeem en proces. Daarbij zijn compleetheid en efficiency leidende aspecten geweest. We zorgen voor een planning die naadloos aansluit op die van jou als bouwer. En ondanks dat een Wkb project voor jou soms kan voelen als extra werk, zorgt een reductie in faalkosten toch vaak voor een beter financieel resultaat van het project.

Doorpraten? Ons team zit klaar om je vragen te beantwoorden en te kijken naar hoe we samen kunnen werken. We zijn bereikbaar op 0182 59 29 97 of stuur een mail naar [email protected].