Moment invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen definitief

Op 14 maart jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd  met een definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Aan de Omgevingswet is tevens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen(WKB) gekoppeld, dit betekent dat ook de WKB per 1 januari 2024 van toepassing is. In de praktijk zal dit leiden tot verschillende wijzigingen in bouw.

 

 

 

 

 

 

Screenshot Voor Website

Wat wijzigt er onder de WKB?

Met de invoering van de WKB zullen er verschillende wijzigingen worden doorgevoerd, voor al deze wijzigingen geldt de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024. Echter pakt dit op verschillende wijze uit in de praktijk, in het onderstaand overzicht hebben we de wijzigingen voor u samengevat:

GOEDWTT2

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat sommige onderdelen enkel voor gevolgklasse 1 van toepassing zijn en andere onderwerpen voor bouwwerken. Van belang is dit onderscheid helder te hebben.

In ons artikel over gevolgklassen lichten we verder toe wat gevolgklasse 1 onder de WKB exact behelst en welke uitzonderingen daarop van toepassing zijn.

WTT helpt u ontzorgen in vereisten rondom de kwaliteitsborging.

Bij projecten die vallen onder gevolgklasse 1 waarvoor de Omgevingsplanactiviteit vanaf 1 januari 2024 wordt aangevraagd zal er een kwaliteitsborger vereist zijn.

Sinds 2014 is Woningborg Toetsing en Toezicht actief betrokken geweest bij het draaien van pilot projecten, we hebben daarom ruime ervaring met de wijze van werken onder de WKB. Met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument(WKI) helpen we u graag de borging te verzorgen. Het kwaliteitsborging instrument is zo ingericht zodat we aannemers zoveel mogelijk kunnen ontzorgen, onder andere door het opstellen van het borgingsplan en het dossier bevoegd gezag.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de WKB of de wijze waarop Woningborg Toetsing en Toezicht u kan ondersteunen met het oog op de WKB, neem dan gerust contact met ons op via mailadres [email protected].

 

 

Meer informatie