Woningborg Kwaliteitsborging Instrument(WKI) toegelaten als instrument voor kwaliteitsborging

Gouda, 9 juni 2022 – Het WKI van Woningborg is toegelaten als instrument voor kwaliteitsborging. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet richting de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het WKI behoort tot de eerste instrumenten die voldoen aan de strenge criteria van de Rijksoverheid.

wtt_visual_02_RGB

De toezichthouder op het nieuwe stelsel van bouwtoezicht, de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), heeft het WKI beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat het aan alle eisen voor toelating voldoet. Opdrachtgevers die na 1 januari 2023 een kwaliteitsborger nodig hebben bij de realisatie van hun bouwplan, kunnen met een gerust hart aankloppen bij een kwaliteitsborger die met het WKI werkt.

 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen introduceert een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht. Private partijen, kwaliteitsborgers, die zich daarvoor dienen te kwalificeren, toetsen de bouwplannen en houden tijdens de uitvoering toezicht op het voldoen aan de wettelijke bouwvoorschriften. De kwaliteitsborgers moeten werken volgens een vaste werkwijze, in de Wkb aangeduid als instrument. De aanbieder van zo’n instrument ziet toe op het goed functioneren van de kwaliteitsborgers. De TloKB beoordeelt de instrumenten en laat deze toe tot het nieuwe stelsel als ze voldoen aan de eisen. De Stichting Instrumentaanbieder WKI (SIAW) is een instrumentaanbieder. De TloKB heeft de instrumenten getoetst aan alle eisen die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) eraan stelt. Dat omvat onder andere de administratieve organisatie, de opleiding en onafhankelijkheid van de kwaliteitsborgers en het sanctiebeleid.

 

WKI: praktijkgerichte totaaloplossing

Het WKI, zoals dat is toegelaten, door de TloKB is het resultaat van een intensieve ontwikkeling in de afgelopen acht jaar. In die periode is het WKI steeds verbeterd en aangepast aan veranderende eisen. Peter Ligthart, directeur Stichting Instrumentaanbieder WKI (SIAW): “Het WKI is een totaaloplossing waarmee bouwbedrijven plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Het WKI gaat uit van risico gestuurd toezicht door middel van een steekproef, met een dekking van ten minste alle typen bouwwerken in een project. De bouwer plant zelf de toezichtmomenten aan de hand van zijn eigen planning. Dankzij deze praktijkgerichte werkwijze vinden toetsing en toezicht plaats op de momenten dat herstel nog mogelijk is en de uitvoering niet stagneert.”

 

SIAW

Het WKI is ontwikkeld door de Woningborg Groep en wordt exclusief aan kwaliteitsborgers aangeboden door de Stichting Instrumentaanbieder WKI (SIAW). SIAW is een onafhankelijke stichting die kwaliteitsborgers beoordeelt en na een positieve beoordeling een licentie verstrekt op het werken met het WKI. SIAW ziet vervolgens toe op het juiste gebruik van het WKI door kwaliteitsborgers. SIAW is tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het WKI als instrument voor kwaliteitsborging.

 

Meer informatie: Stichting Instrumentaanbieder WKI | Peter Ligthart | 010 4474941 | [email protected]