Lucht- en contactgeluidmeting

Het belang van lucht- en contactgeluidsmetingen

Klachten over geluidsoverlast zijn lastig te beoordelen. Wanneer geluid van de buren ervaren wordt als overlast, is een meting vaak de enige objectieve wijze om te bepalen of het gebouw aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. WTT meet de lucht- en contactgeluidtransmissie voor bouwers. Daarmee wordt de behaalde kwaliteit van de geluidsisolatie vastgesteld als check op de eisen in het Bouwbesluit. Zo dragen we samen bij aan het voorkomen van overlastsituaties zoals hierboven omschreven.

 

Ruisbron

WTT voert de lucht- en contactgeluidmeting uit met de zogeheten luidsprekerbol. Dit instrument brengt geluid voort dat doet denken aan het geluid van de gasbrander van een dakdekker. In de ruimte waar de ruisbron wordt opgesteld (de zendruimte) wordt het zendniveau gemeten. Vervolgens  wordt in de naast-, onder- of bovengelegen ruimten het ontvangniveau gemeten. In de ontvangruimte wordt ook de nagalmtijd gemeten en het oppervlak van de betreffende scheidingsconstructie en de inhoud van de betreffende ruimte wordt opgemeten. Vervolgens worden deze gemeten waarden verwerkt in een rekenprogramma en hiermee getoetst aan de eisen van het bouwbesluit. We voeren deze werkzaamheden zowel in transformatie- als in nieuwbouwprojecten uit en geven zo duidelijkheid over de mate van de geluid geluidisolatie van de scheidingsconstructies.

 

20220519 CN 1111
Aanvragen