Bouwplancoördinator WTT | Matthijs Kuijk

Collega Matthijs Kuijk vertelt in dit artikel over zijn werkzaamheden als Bouwplancoördinator volgens het WKI. Wat houdt zijn werk precies in? Met wie werkt hij samen? Welk type projecten komt hij tegen?

Wat doet een Bouwplancoördinator bij WTT?

‘Een van mijn voornaamste werkzaamheden is het beoordelen van technische bouwplannen. Ik bekijk vanuit ons toetsingsinstrument WKI of de aangeleverde plannen voldoen aan de wettelijke eisen vanuit het Bouwbesluit en aan de criteria goed en deugdelijk. Wanneer de opdrachtgever -doorgaans een professioneel bouwbedrijf- aangeeft dat ook aanvullende klantcriteria ter zake doen, neem ik deze mee in de beoordeling. Het WKI is zo ingericht dat ik aan de hand van een risicogestuurde toetsing de meest kritische onderdelen van het plan onder de loep kan nemen. Hiermee kunnen we de doorloopsnelheid van een beoordeling kort houden.’

 

Vanuit welke locatie werk je?

‘Bouwplancoördinator is een functie die voornamelijk op kantoor wordt uitgevoerd. Het beoordelen van bouwplannen gebeurt digitaal met het toetsingsinstrument WKI. Dat doe ik vanaf ons kantoor in Gouda en soms vanuit huis.’

 

Met wie werk je samen?

‘In eerste instantie vooral met de opdrachtgever. Wanneer de planbeoordeling is afgerond, genereer ik een rapportage waarin eventuele onderdelen die niet voldoen of waar onvoldoende informatie over beschikbaar is specifiek worden uitgelicht. Deze rapportage wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Met dit inzicht leveren we vanuit WTT een behoorlijke portie toegevoegde waarde: wij halen de fouten uit het plan voordat dit gerealiseerd wordt. Wanneer het plan -na aanpassing en/of aanleveren van de ontbrekende informatie- akkoord wordt bevonden, stellen we het borgingsplan op. In dit plan leggen we de toezichtpunten tijdens de uitvoering vast. Vanuit het team van de opdrachtgever wordt er iemand aangesteld die een deel van de toezichtpunten registreert tijdens de bouw. Wij ontvangen deze foto’s, omschrijvingen en eventueel aanvullende documenten en beoordelen deze middels een deskcontrole binnen een werkdag. De punten die niet vanaf een scherm beoordeeld kunnen worden, beoordeelt onze inspecteur middels een bijwoonmoment. Met deze collega werk ik intensief samen. We doen er samen alles aan om het plan -uiteraard volgens de vooraf opgestelde regels van het borgingsplan- over de streep te trekken. We plegen regelmatig overleg en vinden elkaar ook wanneer er acuut iets speelt. Kritieke elementen moeten namelijk snel worden opgepakt, zodat de bouwer zonder oponthoud kan doorbouwen en aan het eind van het borgingstraject een verklaring kan worden afgegeven.’

 

Welk type projecten kom je tegen?

WTT werkend met het WKI richt zich nu nog voornamelijk voor de kwaliteitsborging op grondgebonden nieuwbouw projecten. Wij werken derhalve aan grote en kleine nieuwbouwplannen met hoogtes van maximaal drie bouwlagen. Het WKI is overigens geschikt om ook ingezet te kunnen worden bij hoogbouw en transformaties.

 

Matthijs Kuijk - Bouwplancoördinator WTT

20220518 CN 2103 Internetgebruik

 

Bekijk hier onze openstaande vacatures:

 

Vacatures