Aantoonbaar goedkoper bouwen met verbeterde kwaliteit!

Wist je dat in bijna alle gevallen de kosten het bevoegd gezag hoger liggen dan de kosten van een kwaliteitsborger? Wij zochten dit uit met een steekproef onder 60 gemeenten. 

Kwaliteitsborging Op De Bouwplaats

Sinds de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) horen we vaak dat bouwen met een kwaliteitsborger duurder zou zijn. Dit heeft er zelfs toe geleid dat initiatiefnemers soms constructieve gelijkwaardigheden aan projecten toevoegden om kwaliteitsborging te omzeilen – een gemiste kans voor kwaliteitsverbetering! Ook zien we dat gevolgklasse 1 projecten bewust met gevolgklasse 2 worden gecombineerd, zodat dit volledig als gevolgklasse 2 kan worden behandeld door de gemeente en er geen kwaliteitsborging hoeft te worden ingeschakeld.

Bij Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) hebben we onderzocht hoe de kosten van gemeentelijke leges zich verhouden tot de kosten van een kwaliteitsborger. En wat blijkt? In vrijwel alle gevallen zijn de leges van het bevoegd gezag hoger dan de kosten voor de kwaliteitsborger.

Uit onze steekproef over 60 gemeenten blijkt:

  • Voor een project met 30 grondgebonden woningen liggen de kosten bij WTT gemiddeld €77.000 lager dan de gemeentelijke leges voor een vergelijkbaar project onder gevolgklasse 2.
  • In sommige gevallen kan dit verschil, bij 30 woningen, oplopen tot maar liefst €240.000!
  • Naar mate de omvang van een project toeneemt, wordt het verschil tussen de leges en de kosten voor een kwaliteitsborger groter.

Uiteraard levert bouwen onder de Wkb niet alleen kostenbesparingen op, maar zorgt ook voor een hogere kwaliteit door extra aandacht en controle.

Voordelen van bouwen met de Wkb:

  • Verbeterde bouwkwaliteit dankzij gedegen kwaliteitsborging.
  • Efficiëntere processen doordat actieve samenwerking met kwaliteitsborger.
  • Lagere kosten in vergelijking met gemeentelijke leges.

Wij breiden deze steekproef binnenkort uit naar een landelijk dekkend overzicht en informeren je graag verder over de voordelen van bouwen onder de Wkb. 

Ben je benieuwd hoe je kunt profiteren van de kosten voordelen en kwaliteitsverbeteringen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of met jouw contactpersoon van WTT.

Samen zetten we de volgende stap naar betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig bouwen!

Beeld: data van gemeentes in groen reeds beschikbaar, overige gemeenten volgen op korte termijn. 

Leges Per Gemeente (2)